Kontrola dodatkowego wyposażenia

/Kontrola dodatkowego wyposażenia
Kontrola dodatkowego wyposażenia 2017-08-09T14:09:02+01:00

Monitorowanie dodatkowego wyposażenia

Kontrola silnika w fazie użytkowania sprzętu specjalistycznego

Opis problemu

  • Rzeczywiste zużycie paliwa w pojazdach, które działają w stoczniach lub innym trudnym terenie jest trudna do ustalenia (zdefiniowane w stosunku do ilości godzin pracy, przy maksymalnej zużyciem). Powodem tego jest to, że pojazdy te wykorzystywane są w celu realizacji zadań technologicznych, zamiast podróżować na pewnych określonych odległościach. Jak obliczyć rzeczywiste zużycie? Jaka była prawdziwa wydajność maszyny?
  • Ponieważ czas uruchomienia silnika jest jedynym parametrem, który jest używany do pomiaru zużycia paliwa, istnieje wiele możliwości do manipulowania zarówno godzin pracy i zużycia paliwa. Jak sprawdzić, czy pojazd pracuje? Ile paliwa było faktycznie zużyte?
  • Czas jazdy na drodze jest ograniczona – sprawdzić, ile godzin kierowca był rzeczywiście na drodze, pozwoli unikać nadmiernych godzin jazdy.
  • Pośrednie monitorowanie stanu silnika – ilość paliwa, która przeszła przez silnik, jest takie same,  identyczne lub porównulne jak zużycie podczas działania w poprzednim przedziale czasu?

Konsekwencje

Jaka była rzeczywista wydajność maszyny? Jaki było zużycie? Kierowca spoczywa zbyt wiele i pobiera trochę paliwa ze zbiornika? Lub pracował nieefektywnie, brał mniej towaru i jeździł zbyt agresywnie?

Nieco inna sytuacja – manipulacja godzin pracy, mogą być różne sposoby – 1st pozostawał bezczynny podczas raportowania wykonanej pracy. Na początku pracy, kierowca włacza silnik i idzie odpoczutać. Na koniec dyżuru odnosi 8 godzin działania i zużycia 100 Litrów (lecz rzeczywiste zużycie wynosiło 20). Rezultat: praca zapłacona, ale nie zrobiona (więcej problemów z klientami spółki), paliwo jest skradzione.

Jaka jest sytuacja z silnikiem? Zużywa normalną ilość paliwa czy zbyt wiele do tej samej operacji? Może nadszedł czas, aby go naprawić? A może to zbyt wcześnie, aby go naprawiać; silnik jest dość nowy i może być naprawiony puzniej?

Odciążenie

13_hiab-2

Obsługa i monitorowanie czasu można wykonać na różne sposoby –  biorąc informacje jako standardowe wyposażenie przez pojazd lub za pomocą dodatkowych urządzeń.

Roboczogodziny można śledzić sygnałami RPM z pojazdów, na podstawie informacji w czasie pracy silnika, z magistrali CAN (wymaga OBDII lub bezprzewodowego połączenia z CANbus – jest zabronione interweniować bezpośrednio do kabli, może powodować awarie i uszkodzenia w pojazdach (patrz raport SAE) lub przy użyciu dodatkowych czujników i urządzeń, na przykład miernik przepływu paliwa, który mierzy pobór paliwa i zawiera podsumowanie godzin pracy silnika.

CO MAJĄ DO ZROBIENIA 

Bezpośrednia kontrola zużycia paliwa

Przepływomierz pomiaru zużycia paliwa, zapewnia w ten sposób informacje nie tylko na temat godzin pracy i do pracy na minimum, ale także rzeczywiste zużycie paliwa, obciążenie silnika oraz ewentualnej manipulacji z przewodem paliwowym. Informacje te są przydatne do określenia rzeczywistych godzin pracy pojazdu (kierowcy)  i umożliwiając firmie płacić kierowcom tylko za faktycznie zrobione prace, informacje mogą być również wykorzystane do dalszej analizy kosztów i zapobiegania kradzieży paliwa.

Stosowanie standardowych danych

Jeżeli dane magistrali CAN nie są dostępne w OBDII, w celu odbierania sygnałów z magistralą CAN należy podłączyć urządzenie rejestrujące do przewodów CAN H i CAN L pojazdu. Aby to wykonać bezpiecznie i bez utraty gwarancji, można użyć CANCrocodile (1708Crocodile dla J1708 Bus) bezstykowy czytnik szyny CAN. CANCrocodile jest łatwy w instalacji i deinstalacji, czyta bezpiecznie i przesyła sygnały z magistrali CAN pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji kliknij produktu. W celu analizy danych zebranych zgodnie z norm SAE J1939/71 i FMS, urządzenie śledzenia należy rozumieć odebranych danych.

Przepływomierz

Standardowe czujniki

ZASTOSOWANIA

Nasze urządzenia mogą być wykorzystywane na wielu rodzajach pojadów – od pojazdów ciężarowych i autobusów do maszyn ciężkich i zastosowań stacjonarnych

Inne rozwiązania