Czujnik poziomu paliwa DUT-E 2Bio

/Czujnik poziomu paliwa DUT-E 2Bio
Czujnik poziomu paliwa DUT-E 2Bio 2019-10-25T08:20:54+01:00

Czujnik poziomu paliwa DUT-E 2Bio mierzy ilość paliwa w zbiorniku z taką samą dokładnością dla wszystkich rodzajów paliwa. Podczas zmiany rodzaju paliwa nie jest potrzebna ani ponowna kalibracja zbiornika, ani ponowna kalibracja czujnika ani żadne dodatkowe ustawienia.

określenie dokładnej ilości paliwa w zbiorniku;

obliczanie zużycia paliwa.

kontrola tankowania i spuszczania paliwa ze zbiornika (objętość tankowania / spuszczania, czas i miejsce zdarzenia);

Istnieją różne rodzaje oleju napędowego – mineralne letnie, mineralne zimowe i biopaliwo. Wszystkie mają różne wartości stałej dielektrycznej. Jeśli objętość paliwa jest mierzona za pomocą konwencjonalnego pojemnościowego czujnika poziomu paliwa, wówczas przy przełączaniu jednego rodzaju paliwa na inny konieczna jest pracochłonna ponowna kalibracja zbiornika.

Zmiana stałej dielektrycznej determinuje dodatkową trzecią elektrodę czujnikową. Dokonuje również niezbędnych poprawek w wyniku pomiaru.

Zalety DUT-E 2Bio:

  • wskazuje dokładny poziom i ilość paliwa w zbiorniku, nawet przy zmianie rodzaju paliwa;
  • określenie zmiany klasy paliwa;
  • ocena jakości paliwa;
  • czujnik zamontowany na trzeciej elektrodzie dokładnie mierzy temperaturę paliwa w zbiorniku;
  • zdolność przycinania i zwiększania długości;
  • sterowanie kilkoma zbiornikami – jednoczesne podłączenie do ośmiu urządzeń DUT-E 2Bio za pośrednictwem interfejsu CAN j1939 / S6;
  • Konfigurowanie czujnika przez Bluetooth za pomocą adaptera serwisowego S6 BT Adapter.

Dane techniczne:

Rodzaj sygnału wyjściowego CAN j1939/S6
RS-232/485 Modbus
napięcie lub prąd częstotliwości
Czułość pomiaru, mm ± 0,1
Napięcie zasilania, V(B) 10 .. 50, ochrona do 100
Zakres temperatur, ° С –40 .. +85
Prąd poboru (DC 24 / 12V), mA ≤ 25/50
Wykonania długościowe, cyfrowe 700, 1000 mm