Monitorowanie lekkich pojazdów użytkowych

/Monitorowanie lekkich pojazdów użytkowych
Monitorowanie lekkich pojazdów użytkowych 2017-08-09T14:08:58+01:00

Monitorowanie lekkich pojazdów użytkowych

 Rozwiązania dla lekkich samochodów dostawczych

Charakterystyka sektora

Lekkie pojazdy są często używane do przewozu osób i przedmiotów (towarów) w obrębie małego obszaru geograficznego, także śledzenie GPS jest bardziej istotne dla tych flot. Monitorowanie, czy pojazd był używany do celów służbowych lub do celów osobistych, liczba przejechanych kilometrów – to parametry, które są głównie zbierane. W tym samym czasie, telematyka nie tylko pozwala na monitorowanie zużycia paliwa dla każdego przedziału czasowego i trasy, ale także pokazuje, jak pracował silnik i jak bardzo został obciążony.

Korzyści z zastosowanych rozwiązań

Telematyka może dodać dodatkowe szczegóły na temat obecnego systemu śledzenia, pokazując poziom paliwa w zbiorniku i zużycia paliwa w pojeździe, zapewniając jeszcze więcej informacji na temat obciążenia silnika i roboczogodzin.

Informacje te mogą być wykorzystane do precyzyjnej kalkulacji kosztów paliwa.

 Potrzebny  sprzęt

 Może być zintegrowany z systemem GPS

Przepływomierz paliwa DFM

Przepływomierz paliwa DFM z precyzją pozwala nam na monitorowanie rzeczywistej konsumpcji, poprzez obliczenie kosztów paliwa i przeprowadzanie monitoringu godzinach pracy i obciążenia silnika można wykryć kradzież paliwa.

  • Pomiar rzeczywistego zużycia paliwa
  • Wykrywanie kradzieży paliwa (z przewodu paliwowego)
  • Monitorowanie czasu pracy silnika i obciążenia
  • Diagnostyka silnika

Czytniki zbliżeniowe danych Crocodile

CAN/1708Crocodile – pomiar objętości paliwa w zbiorniku za pomocą standardowych czujników (szyny CAN i J1708), zużycie oraz godziny pracy. Stały strumień danych i bez przerw na integralność systemu elektronicznego.

  • Bezpieczne połączenie bezstykowe szyny CAN i J1708.
  • Zbieranie danych ze standardowych czujników pojazdu: zużycie paliwa, poziomu paliwa, itp i czasy jazdy. (Patrz specyfikacje J1939 i J1708).

ZASTOSOWANIA

Nasze urządzenia mogą być wykorzystywane na wielu rodzajach pojadów – od pojazdów ciężarowych i autobusów do maszyn ciężkich i zastosowań stacjonarnych