Monitorowanie autobusów miejskich i międzynarodowych

/Monitorowanie autobusów miejskich i międzynarodowych
Monitorowanie autobusów miejskich i międzynarodowych 2017-08-09T14:08:59+01:00

Monitoring autobusu

Rozwiązania dla autobusów

Charakterystyka sektora

W przedsiębiorstwach transportu publicznego, takich jak autobusy miejskie, firmy często korzystają z różnych systemów komputerowych i oprogramowania do analizy ruchu, drogi i każdej pozycji autobusu. Systemy te pomagają menedżerowi floty w celu świadczenia usług wyższej jakości, planując optymalną ścieżkę i oddanie wystarczającej ilości pojazdów na drogę w określonych porach. Telematyka może być wykorzystana, aby dodać dodatkowe informacje do całego systemu, dostarczając dane dotyczące rzeczywistego zużycia paliwa przez silnik i obciążenie pracą w różnych odstępach czasu i na trasie. Ilość pasażerów i obciążenie pojazdu może być kontrolowane przez dodanie monitorowanie obciążenia osi.

Korzyści z zastosowanych rozwiązań

Telematyka oferuje jeszcze więcej możliwości dla optymalizacji operacji flot i gromadzania dokładnych danych dotyczących zużycia paliwa każdego pojazdu poprzez monitorowanie szczytowego obciążenia silnika i identyfikacje nadużyć paliwa. Diagnostyka silników oparta na zużyciu paliwa może być wykonywana zdalnie. Monitorowanie obciążenia osi pomaga by wykorzystywać do monitorowania obciążenia każdego pojazdu, oraz do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego optymalizacji tras i rozkładów jazdy według liczby pasażerów.

 Potrzebny  sprzęt

 Może być zintegrowany z systemem GPS

Czujniki poziomu paliwa DUT-E

Czujnik poziomu paliwa DUT-E dostarcza nam dokładną ilości paliwa w zbiorniku, kontroluje tankowania i wykrywa kradzieży paliwa.

 • Dane z poziomu paliwa
 • Wykrywanie kradzieży paliwa (ze zbiornika)
 • Kontrola tankowań
 • Pośredni pomiar zużycia

Przepływomierz paliwa DFM

Przepływomierz paliwa DFM z precyzją pozwala nam na monitorowanie rzeczywistej konsumpcji, poprzez obliczenie kosztów paliwa i przeprowadzanie monitoringu godzinach pracy i obciążenia silnika można wykryć kradzież paliwa.

 • Pomiar rzeczywistego zużycia paliwa
 • Wykrywanie kradzieży paliwa (z przewodu paliwowego)
 • Monitorowanie czasu pracy silnika i obciążenia
 • Diagnostyka silnika

Czujnik obciążenia ośi GNOM

GNOM – sprawdźa ciężar ładunku, zapobiega przeciążeniu pojazdu, może on być stosowany w modelach starszych lub specjalnych rozwiązaniach. To pozwala właścicielom flot na uzyskanie pełnej informacji na temat pobierania ładunków.

 • Sprawdzanie rzeczywistej wagi i obciążenia
 • Wykrywanie podstępnego obciążenia
 • Zapobieganie kar za przeciążenie

Czytniki zbliżeniowe danych Crocodile

CAN/1708Crocodile – pomiar objętości paliwa w zbiorniku za pomocą standardowych czujników (szyny CAN i J1708), zużycie oraz godziny pracy. Stały strumień danych i bez przerw na integralność systemu elektronicznego.

 • Bezpieczne połączenie bezstykowe szyny CAN i J1708.
 • Zbieranie danych ze standardowych czujników pojazdu: zużycie paliwa, poziomu paliwa, itp i czasy jazdy. (Patrz specyfikacje J1939 i J1708).

Interfejs danych pojazdu Mastercan

Interfejs danych pojazdu Mastercan – pomiar objętości paliwa w zbiorniku za pomocą standardowych czujników (szyny CAN i 1708bus).

 • Bezpieczne zbieranie sygnału bezdotykowe przez czytniki Crocodile
 • Przetwarzanie wszystkich sygnałów dostępnych z standardowych czujników pojazdu: zużycie paliwa, poziom paliwa, czasu prowadzenia pojazdu i inne (patrz specyfikacje J1939 i J1708)
 • Może być również stosowany z urządzeniem śledzenia, który nie posiada wejścia CAN

ZASTOSOWANIA

Nasze urządzenia mogą być wykorzystywane na wielu rodzajach pojadów – od pojazdów ciężarowych i autobusów do maszyn ciężkich i zastosowań stacjonarnych